Resultatene fra en fase I studie viser at 6 av 18 pasienter med ikke småcellet lungekreft var i live fem år etter at de mottok den universelle kreftvaksinen UV1. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ultimovacs med positive 5-års overlevelsesdata på kreftvaksinen UV1

Ultimovacs har gått ut med 5-års overlevelsesdata fra en tidligfasestudie som er utført ved Radiumhospitalet. Dataene fra studien viser at 6 av 18 lungekreftpasienter var i live fem år etter at de mottok den universelle kreftvaksinen UV1.