En tidligfasestudie med kreftvaksinen UV1 nådde sitt primære endepunkt og dokumenterer at behandlingen er sikker og godt tolerert. Den viste også lovende tegn på klinisk respons ved at den ser ut til å forsterke effekten av immunterapien Keytruda. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ultimovacs med lovende overlevelsesdata på pasienter med føflekkreft som fikk kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapi

Ultimovacs har nå gått ut med de første dataene fra en fase I studie der 20 ikke tidligere behandlede pasienter som har malignt melanom med spredning fikk en kombinasjonsbehandling bestående av MSDs immunterapi Keytruda (pembrolizumab) og Ultimovacs sin kreftvaksine UV1. – Studien viser at vaksinen er trygg i bruk og tyder på at den klarer å forsterke effekten av immunterapien.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)