Disse siste dataene fra kohort 2 demonstrerer, sammen med data fra våre andre studier, at UV1 er trygg og kan mobilisere immunsystemet til å spille en avgjørende rolle i behandlingen av solide svulster, sier Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Ultimovacs bekrefter positive data på behandling av føflekkreft

Ultimovacs presenterer nå nye positive data fra fase 1 studien der den universelle kreftvaksinen UV1 kombineres med sjekkpuntkhemmeren Keytruda (pembrolizumab) i alvorlig syke kreftpasienter pasienter med melanom, en type føflekkreft, med spredning. 60 prosent av pasientene opplevde en bedring, og hos 30 prosent kunne ikke kreftceller oppdages ved undersøkelse.