Disse siste dataene fra kohort 2 demonstrerer, sammen med data fra våre andre studier, at UV1 er trygg og kan mobilisere immunsystemet til å spille en avgjørende rolle i behandlingen av solide svulster, sier Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Ultimovacs bekrefter positive data på behandling av føflekkreft

Ultimovacs presenterer nå nye positive data fra fase 1 studien der den universelle kreftvaksinen UV1 kombineres med sjekkpuntkhemmeren Keytruda (pembrolizumab) i alvorlig syke kreftpasienter pasienter med melanom, en type føflekkreft, med spredning. 60 prosent av pasientene opplevde en bedring, og hos 30 prosent kunne ikke kreftceller oppdages ved undersøkelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)