Anbefalingen av CHMP baserer seg på CheckMate-9LA studien som slår fast at Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi reduserer risiko for død med 31 prosent sammenlignet med kjemoterapi alene blant tidligere ubehandlede lungekreftpasienter.

Legemidler og biotek

Trippelbehandlingen Opdivo, Yervoy og kjemoterapi mot ikke-småcellet lungekreft blir snart godkjent i Europa og Norge

Bristol Myers Squibb har fått en viktig europeisk anbefaling for sin trippelbehandling mot ikke-småcellet lungekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)