ESMO 2021
Langtidsrespondere: Etter minst tre års oppfølging levde 23 prosent av pasientene som fikk kombinasjonen Opdivo og Yervoy, sammenlignet med 15 prosent av pasientene som fikk cellegift. Det viser CheckMate -743-studien som i da ble presentert på ESMO Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Treårsdata viser at Opdivo sammen med Yervoy forbedrer overlevelsen til pasienter med brysthinnekreft

CheckMate -743-studien er den første fase 3-studien som viste at immunterapi øker overlevelsen hos nydiagnostiserte pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom. Nå viser nye data at denne fordelen opprettholdes etter tre år.