- Med det nasjonale screeningprogramet kan vi oppdage tarmkrefttilfeller tidligere og dermed senke dødeligheten og forhåpentligvis omfanget av behandlingen for en av Norges vanligste kreftformer, sier overlege Eva Hofsli Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Tarmkreft er den nest største kreftformen - nå starter tarmscreeningprogrammet

Norge er på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. I år starter et helt nytt nasjonalt screeningtilbud av tarmkreft. - Med dette screeningprogrammet kan vi oppdage krefttilfeller tidligere og dermed senke dødeligheten og forhåpentligvis omfanget av behandlingen for en av Norges vanligste kreftformer.