Tall fra Kreftregisterets årsrapporter viser at det er få store forskjeller i kreftbehandlingen mellom norske sykehus. Et unntak er kurativ behandling for lungekreft. Dette kan påvirke pasientenes mulighet for overlevelse. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Få store forskjeller blant sykehusene i kreftbehandlingen - men det er ett viktig unntak

Tall fra Kreftregisterets årsrapporter viser få store forskjeller i kreftbehandlingen mellom norske sykehus. Et unntak er kurativ behandling for lungekreft. Dette kan påvirke pasientenes mulighet for overlevelse. To sykehus peker seg negativt ut. Nå er et innsatsteam satt ned for å finne årsakene.