ESMO 2020
Flere testes: - Det er viktig å vite hvor mange som testes for EGFR-mutert lungekreft og om de får rett behandling med TKI-hemmer, forteller professor og overlege Åslaug Helland og forsker Espen Enerly som har samarbeidet om å lage registerstudien.

Forskning

Stor norsk registerstudie: Flere gentestes for EGFR mutert ikke-småcellet lungekreft og får anbefalt behandling

En norsk studie som er lagt frem på ESMO har fulgt over 10 000 norske pasienter i perioden 2010-2017 og sett på hvor mange som har blitt gentestet for en spesielt aggressiv lungekreft - EGFR-mutert lungekreft - og hvor mange som har mottatt anbefalt legemiddelbehandling. Undersøkelsen er den første landsomfattende studien som beskriver EGFR-testing og påfølgende TKI-behandlingsmønstre i den virkelige verden.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)