ESMO 2020
Flere testes: - Det er viktig å vite hvor mange som testes for EGFR-mutert lungekreft og om de får rett behandling med TKI-hemmer, forteller professor og overlege Åslaug Helland og forsker Espen Enerly som har samarbeidet om å lage registerstudien.

Forskning

Stor norsk registerstudie: Flere gentestes for EGFR mutert ikke-småcellet lungekreft og får anbefalt behandling

En norsk studie som er lagt frem på ESMO har fulgt over 10 000 norske pasienter i perioden 2010-2017 og sett på hvor mange som har blitt gentestet for en spesielt aggressiv lungekreft - EGFR-mutert lungekreft - og hvor mange som har mottatt anbefalt legemiddelbehandling. Undersøkelsen er den første landsomfattende studien som beskriver EGFR-testing og påfølgende TKI-behandlingsmønstre i den virkelige verden.