- ProBio-studien er en stor studie målt etter norske forhold og jeg er svært spent på resultatene, sier overlege Jan Oldenburg. Vi tar blodprøver av pasientene for å finne ut hvilke gener som styrer kreftsykdommen. Da vil vi finne at noen pasienter har høyere sannsynlighet for å få effekt av en type behandling og denne kunnskapen vil vi kunne bruke i klinisk praksis, sier han.

Legemidler og biotek,   Forskning

Starter stor studie - Biomarkører i blodet kan forutsi hvilke legemidler som har størst effekt på prostatakreftpasienter med spredning

Målet med studien er å finne ut hvordan pasienter som har prostatakreft med spredning raskere kan få rett behandling. - Vi vil teste om randomisering basert på en blodprøve - såkalt ctDNA-profilering - kan forbedre den progresjonsfrie overlevelse for pasienter med metastatisk prostatakreft ved å finne biomarkører som kan forutsi behandlingseffekten av ulike legemidler.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)