- ProBio-studien er en stor studie målt etter norske forhold og jeg er svært spent på resultatene, sier overlege Jan Oldenburg. Vi tar blodprøver av pasientene for å finne ut hvilke gener som styrer kreftsykdommen. Da vil vi finne at noen pasienter har høyere sannsynlighet for å få effekt av en type behandling og denne kunnskapen vil vi kunne bruke i klinisk praksis, sier han.

Legemidler og biotek,   Forskning

Starter stor studie - Biomarkører i blodet kan forutsi hvilke legemidler som har størst effekt på prostatakreftpasienter med spredning

Målet med studien er å finne ut hvordan pasienter som har prostatakreft med spredning raskere kan få rett behandling. - Vi vil teste om randomisering basert på en blodprøve - såkalt ctDNA-profilering - kan forbedre den progresjonsfrie overlevelse for pasienter med metastatisk prostatakreft ved å finne biomarkører som kan forutsi behandlingseffekten av ulike legemidler.