Sigrid Skånland leder et europeisk forskerteam som skal utvikle maskinlæringsalgoritmer som skal forutsi respons på persontilpasset behandling av blodkreftsykdommen kronisk lymfatisk leukemi. Nå har teamet fått et forskerstipend på 15 millioner kroner.

Legemidler og biotek

Kunstig intelligens skal gi blodkreftpasienter bedre behandling og færre bivirkninger

Et europeisk forskerteam som ledes av Sigrid Skånland har mottatt 15 millioner kroner i stipend for å forske på persontilpasset behandling av pasienter med blodkreftsykdommen kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)