ASH 2021
Molekylet til det bispesifikke antistoffet mosunetuzumab består av to deler, den ene binder seg til kreftcellen (CD20) og den andre delen binder seg til T-cellen (CD3), slik at kreftcellen og T-cellen kobles tett sammen. T-cellen aktiveres dermed direkte mot kreften og ødelegger den. En studie viser høye og langvarige effekter på follikulært lymfom

Legemidler og biotek

ASH 2021: Roche avduker data om sin nye immunterapi mosunetuzumab - viser høy og vedvarende effekt

Roche gå nå for første gang ut med data om sitt nye bispesifikke antistoff mosunetuzumab. Dataene viser en lovende effekt-risikoprofil i behandlingen av pasienter med refraktært follikulært lymfom som har mottatt to eller flere tidligere behandlinger.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)