ESMO 2021 - Høydepunktene
For de største forskningsnyhetene på ESMO 2021 var gevinsten målt i tid til tilbakefall og overlevelse større enn det vi tidligere har sett. Flere av studiene er åpenbart praksisendrende, sier Daniel Heinrich. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Praksisendrende studier der overlevelsesgevinsten måles i år

- For de største forskningsnyhetene på ESMO var gevinsten målt i tid til tilbakefall og overlevelse større enn det vi tidligere har sett. Flere av studiene er åpenbart praksisendrende.