ESMO 2021 - Høydepunktene
For de største forskningsnyhetene på ESMO 2021 var gevinsten målt i tid til tilbakefall og overlevelse større enn det vi tidligere har sett. Flere av studiene er åpenbart praksisendrende, sier Daniel Heinrich. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Praksisendrende studier der overlevelsesgevinsten måles i år

- For de største forskningsnyhetene på ESMO var gevinsten målt i tid til tilbakefall og overlevelse større enn det vi tidligere har sett. Flere av studiene er åpenbart praksisendrende.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)