ESMO 2021
Å legge til pembrolizumab til standard førstelinjebehandling med kjemoterapi bør betraktes som den nye behandlingsstandarden, mener overlege Kristina Lindemann når hun kommenterer resultatene fra KEYNOTE-826-studien som i dag ble presentert på ESMO. Pasienter som fikk førstelinjebehandling med immunterapien Keytruda i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi med eller uten bevacizumab oppnådde både signifikant lengre totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

- Praksisendrende studie: Immunterapi øker overlevelsen for pasienter med livmorhalskreft

Å legge til immunterapien Keytruda (pembrolizumab) til standard førstelinjebehandling med kjemoterapi øker overlevelsen med åtte måneder for pasienter med tilbakevendende, vedvarende eller metastatisk livmorhalskreft. - Dette er en praksisendrende studie. Det sier overlege og førsteamanuensis Kristina Lindemann ved avdeling for gynekologisk kreft på Oslo universitetssykehus (OUS) når hun kommenterer resultatene fra KEYNOTE-826-studien som i dag ble presentert på ESMO.