ESMO 2020
- Lorlatinib forbedret signifikant progresjonsfri overlevelse hos ikke tidligere behandlede pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i forhold til crizotinib, sa CROWN-studiens hovedforfatter Benjamin Solomon under ESMO-presentasjonen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Pfizers Lorviqua med overbevisende effekt på førstelinjebehandling av pasienter med avansert ALK-lungekreft

Lorviqua (lorlatinib) øker progresjonsfri overlevelse (PFS) blant tidligere ubehandlede pasienter med avansert ALK-mutert ikke-småcellet lungekreft i forhold til Xalkori (crizotinib). Lorviqua møter dermed det primære endepunktet i fase 3-studien CROWN.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil