ESMO 2021
Pasienter med sjelden kreft i fordøyelsessystemet kan få hjelp med persontilpasset medisin Foto: Getty Images

Forskning

Pasienter med sjelden kreft i fordøyelsessystemet kan få hjelp med persontilpasset medisin

Gastroenteropankreatiske høygradig nevroendokrine neoplasmer (GEP-NEN) er sjeldne, men har en veldig dårlig prognose. Pasientene lever sjeldent mer enn ett år og det er mye vi ikke vet om sykdommen. Det ville norske forskere gjøre noe med.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)