Et strukturell modell av KRAS-proteinet som viser Lumakras-molekylet i bindingslommen til kreftcellen. Den gule regionen viser hvor legemidlet fester seg til KRAS-proteinet Credit: Amgen

Legemidler og biotek

Nytt målrettet legemiddel mot lungekreft får klarsignal

Den Europeiske legemiddelmyndigheten EMA anbefaler at den første KRAS-hemmeren for behandling av lungekreft blir godkjent.