- Vi er glade for å rapportere disse tidlige positive sikkerhets- og effektresultatene fra vår fase 2-studie med VB10.16, som dokumenterer varig antitumoraktivitet i en sterkt forhåndsbehandlet populasjon av pasienter med livmorhalskreft i sent stadium, sier Michael Engsig, administrerende direktør i Nykode. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Nykode med lovende fase-2 data på avansert livmorhalskreft

Kreftvaksinen VB10.16 fra Nykode Therapeutics i kombinasjon med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) viser lovende resultater hos pasienter med HPV16 avansert livmorhalskreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)