Nye overlevelsedata underbygger Lynparzas effekt på behandling av brystkreft i tidlig stadium: På ASCO i fjor ble det dokumentert at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenlignet med placebo. Oppdaterte resultater viser at legemidlet reduserer risikoen for død (OS) med 32 prosent . Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Nye data underbygger Lynparzas effekt på behandling av brystkreft i tidlig stadium

Når Lynparza ble brukt etter kirurgisk fjerning av brystkreften, levde pasientene med høyrisiko tidlig stadium brystkreft og en BRCA1/2-mutasjon lengre enn de som fikk standardbehandling med kjemoterapi.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)