ESMO Breast
Jo høyere stadium og høyere grad, jo dårligere er prognosen for brystkreftpasienter. Noen av de molekylære subtypene gir en betraktelig dårligere prognose enn andre. Subtypen trippel negativ anses som den dårligste prognosen. gettyimages.no

Kliniske studier

Ny studie: Brystkreftpasientene med dårligst prognose har 20-40 ganger økt risiko for å dø av brystkreft tidlig

En norsk studie viser hvor viktig det er å oppdage brystkreft tidlig, for dermed å kunne øke sannsynligheten for overlevelse. -Fordi brystkreft bør oppdages tidlig, bekymrer vi oss over konsekvensene av COVID-19 nedstengningen av Mammografiprogrammet i fjor, forteller direktøren for Kreftregisteret, Giske Ursin.