ASCO 2021
Ny norsk studie gir svar på spørsmål om mest effektiv behandlingstid ved avansert eggstokkreft Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Ny norsk studie gir svar på spørsmål om mest effektiv behandlingstid ved avansert eggstokkreft

I en ny norsk studie som nå er muntlig presentert på ASCO analyserte forskerne den optimale varigheten i behandling med Avastin (bevacizumab) kombinert med kjemoterapiene karboplatin og paklitaksel hos pasienter med avansert eggstokkreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)