Isatuximab (Sarclisa) har nå fått EU-godkjenning i kombinasjon med karfilzomib og deksametason for behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. - Behandlingen kan få stor betydning for norske pasienter dersom den blir godkjent av Beslutningsforum, sier Fredrik Schjesvold som er overlege og leder for Oslo myelomatosesenter.

Legemidler og biotek

Ny myelomatosebehandling kan få stor betydning for norske pasienter

En ny legemiddelkombinasjon som nå har fått EU-godkjenning kan bli standardbehandlingen for myelomatosepasienter som har fått ett tilbakefall. Men først må Beslutningsforum si ja, og det kan ta minst to år.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)