Dersom en mutasjon oppstår i et KRAS-gen, kan det medføre at celler deler seg utenfor kontroll. Forskere har i fire tiår visst at KRAS-mutasjoner er blant de vanligste kreftdriverne. Men de har ikke klart å finne en molekylær "nøkkel" som kan stoppe celleveksten som kommer ut av kontroll. Nå ser det ut til at legemiddelfirmaene Amgen og Mirati Pharmaceuticals har funnet et svar.

Legemidler og biotek

Ny KRAS-hemmer med lovende effekt på lungekreft

Amgen blir trolig det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. I desember sendte selskapet inn en søknad om godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft til den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA). Men nå melder også et annet selskap seg på.