ESMO 2021
Å legge Zytiga til standardbehandling for prostatakreft med høy risiko eller spredning forlenget overlevelsen for pasienter med hormonsensitiv prostatakreft. Her presenterer førsteforfatter professor Gerhardt Attard ved University College i London STAMPEDE-studien Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny intensiv kombinasjonsbehandling med eksisterende legemidler øker overlevelsen hos pasienter med prostatakreft

Å intensivere behandlingen ved å legge til Zytiga (abirateron) og prednison til standardbehandlingen forlenget overlevelsen for pasienter med hormonsensitiv prostatakreft.