- Vi er veldig glade for at vi nå nesten samtidig har fått tre ulike legemidler som forbedrer livskvaliteten og forlenger livet til pasientene i denne pasientgruppen. Inntil for et par år siden var strategien for disse pasientene å fortsette med den behandlingen de hadde fra før, det vil si kastrasjonsbehandling, og bare vente på spredning, noe som ikke var godt verken for pasienten eller legen, sier Daniel Heinrich.

Legemidler og biotek

Nubeqa er anbudsvinneren til behandling av prostatakreftpasienter med høy risiko for spredning

Bayer ga det laveste pristilbudet, og med det er Nubeqa (darolutamid) førstevalget i behandlingen av menn som ikke lenger har effekt av hormonterapi og som har høy risiko for å utvikle metastaserende prostatakreft (nmCRPC).