Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

Legemidler og biotek

Norske kreftpasienter kan for første gang behandles med et tumoragnostisk legemiddel

Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til å innføre det målrettede legemidlet Rozlytrek midlertidig både til pasienter med en tumoragnostisk indikasjon og pasienter som har ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer. Dette er første gang et kreftlegemiddel innføres i Norge uten at det skal brukes mot en bestemt kreftsykdom.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)