ESMO Breast
Forskningsgruppen ved Centre for Cancer Biomarkers i Bergen, studerer brystkreft med fokus på kreftbiologi hos yngre pasienter..

Forskning

Norske forskere har oppdaget en genmarkør med sterk prognostisk effekt ved brystkreft

Brystkreft som diagnostiseres før fylte 40 år, er mer aggressiv. Forskere ved Universitetet i Bergen jobber for å få en bedre forståelse av brystkreftbiologien hos unge.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)