BerGenBiohar fått fast track-status av det amerikanske legemiddelverket (FDA) for legemidlet bemcentinib. - Dette er et gjennombrudd for oss, sier Richard Godfrey som er administrerende direktør i BerGenBio Foto: Twitter

Legemidler og biotek

Norske BerGenBio har fått fast track status i USA. -Et gjennombrudd for oss

BerGenBio har fått fast track-status av det amerikanske legemiddelverket (FDA) for legemidlet bemcentinib. Den kliniske studien har testet ut bemcentinib i kombinasjon med immunterapien Keytruda (pembrolizumab) på pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft. Bemcentinib blokkerer proteinet AXL som sitter på celleoverflaten og gjør lungekreft mer aggressiv. - Det betyr mye for oss at vi har fått denne statusen fra FDA. Det er første gang en reguleringsmyndighet anerkjenner og godkjenner denne pasientgruppen, som er definert av deres AXL-status.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)