ESMO 2021
- En av studiens viktigste funn er at dersom pasienten har fjernmetastaser såkalt ekstrakraniell sykdom i tillegg til hjernemetastasene, hadde det betydning for pasientens prognose, sier hovedforfatter Olav Yri. Foto: Getty Images

Forskning

Norsk studie: Strålebehandling av hele hjernen bør forbeholdes yngre pasienter

En ny norsk registerstudie slår fast at strålebehandling av hele hjernen ved hjernemetastaser bør forbeholdes yngre pasienter som ikke er egnet for annen intrakraniell behandling. - En av studiens viktigste funn er at dersom pasienten har fjernmetastaser såkalt ekstrakraniell sykdom i tillegg til hjernemetastasene, hadde det betydning for pasientens prognose.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)