ESMO 2021
Norsk studie lot pasienter med hjernekreft evaluere sin egen livskvalitet Foto: Getty Images

Forskning

Norsk studie lot pasienter med hjernekreft evaluere sin egen livskvalitet

Hjernemetastaser - kreft som har spredd seg til hjernen - er assosiert med høy dødelighet. Å vurdere pasientenes egen opplevelse av sin sykdom er et viktig element i behandling og omsorg av pasientene. Likevel er det gjort få studier om pasientenes oppfatning av sin helserelaterte livskvalitet. Derfor ville norske forskere gjøre en prospektiv populasjonsbasert studie, med klinisk data og pasientenes egenrapporterte funksjonsstatus , for å kunne få bedre innsyn i pasientenes livskvalitet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)