ASCO 2021
Pasienter med uhelbredelig tykktarmskreft som ble behandlet med cellegift og immunterapien Opdivo hadde signifikant lengre progresjonsfri overlevelse enn pasienter som bare ble behandlet med cellegift., viser METIMMOX-studien som nå er presentert på ASCO

Legemidler og biotek

Norsk ASCO-studie: Cellegift gjør immunterapi mer effektiv mot uhelbredelig tarmkreft

Pasienter med uhelbredelig tykktarmskreft som ble behandlet med cellegift og immunterapien Opdivo (nivolumab) hadde signifikant lengre progresjonsfri overlevelse enn pasienter som bare ble behandlet med cellegift. - Vi ser at å bruke god gammeldags kjemoterapi lokker frem kreftens immunogenisitet slik at immunterapi får bedre effekt.