Beslutningsforum sa i dag ja til at pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft kan ta i bruk tyrosinkinasehemmeren Alunbrig. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjenner Alunbrig som førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft

Alunbrig (brigatinib) rykker opp en behandlingslinje og kan nå brukes til førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Det er klart etter at Beslutningsforum i dag sa ja til å innføre metoden i de offentlige sykehusene.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)