Beslutningsforum sa i dag ja til at pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft kan ta i bruk tyrosinkinasehemmeren Alunbrig. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjenner Alunbrig som førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft

Alunbrig (brigatinib) rykker opp en behandlingslinje og kan nå brukes til førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Det er klart etter at Beslutningsforum i dag sa ja til å innføre metoden i de offentlige sykehusene.