ASH 2020
Hovedresultatet av studien er at cobimetinib og venetoclax gir en bedre responsrate enn venetoclax som monoterapi, men pasientene opplevde en del bivirkninger, sier Fredrik Schjesvold. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Myelomatose: Venetoclax + cobimetinib gir større respons enn venetoclax alene.

Overlege Fredrik Schjesvold har i dag presentert en fase Ib / II-studie på ASH-konferansen. - Hovedresultatet er at kombinasjonsbehandlingen cobimetinib og venetoclax gir en bedre responsrate på myelomatosepasienter enn venetoclax som monoterapi. Dette var særlig uttalt blant pasienter som hadde mutasjoner i signalsystemet som cobimetinib hemmer, sier Fredrik Schjesvold til HealthTalk.