FDA har godkjent det radioaktive legemidlet Pluvicto. Pasientene som fikk behandling med legemidlet oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS). De levde median fire måneder lenger enn de som fikk placebo.

Legemidler og biotek

Målrettet radioaktivt legemiddel godkjent for behandling av avansert prostatakreft

Det amerikanske legemiddelverket - FDA - har gitt markedsføringstillatelse til Novartis sitt radioaktive legemiddel Pluvicto for behandling av en type avansert prostatakreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)