ASCO 2021
Pasientene som fikk 177Lu-PSMA-617 oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS). De levde median fire måneder lenger enn de som fikk placebo Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek,   Forskning

Målrettet radioaktivt legemiddel forlenger livet til prostatakreftpasienter som “har prøvd alt”

Novartis sin målsøkende stråleterapi 177Lu-PSMA-617 forlenger livet med fire måneder og utsetter tid til progresjon hos pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)