Vil på børs: Øystein Rekdal, administrerende direktør og medgründer i Lytix Biopharma vil ta selskapet på Oslo Børs men skal først hente inn et tresifret millionbeløp Foto: Bård Gudim

Legemidler og biotek

Lytix Biopharma vil hente penger og gå på børs

Kreftbehandlingsselskapet Lytix Biopharma vil nå hente kapital som skal sikre finansiering til selskapets utviklingsprogram, blant annet til fase II-studier i USA for LTX-315. Styret har gitt ledelsen mandat til å notere selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo. - Vårt mål er at Lytix Biopharmas teknologi vil spille en viktig rolle i fremtidens kreftbehandling, sier adm. direktør og medgründer Øystein Rekdal.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)