ASCO GU
PROpel-studien: Lynparza i kombinasjon med Zytiga ga en 34 prosent risikoreduksjon for sykdomsprogresjon sammenlignet abirateron alene. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Lynparza pluss abirateron øker tid til sykdomsprogresjon for pasienter med prostatakreft

Ny studie viser at Lynparza pluss abirateron reduserer risikoen for sykdomsprogresjon sammenlignet med standardbehandling med abirateron ved førstelinje metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)