Dersom en mutasjon oppstår i et KRAS-gen, kan det medføre at celler deler seg utenfor kontroll. Forskere har i fire tiår visst at KRAS-mutasjoner er blant de vanligste kreftdriverne. Men de har ikke før nå klart å finne en molekylær "nøkkel" (orange) som kan stoppe celleveksten som kommer ut av kontroll. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Lungekreftpasienter får økt respons når KRAS-hemmer kombineres med immunterapi

Å kombinere den målrettede kreftmedisinen adagrasib med immunterapi førte til at over 60 prosent av lungekreftpasientene oppnådde delvis tumorrespons. En god nyhet for det lille biotekselskapet Mirati Therapeutics som konkurrerer med en lignende KRAS-hemmer fra Amgen.