ESMO 2020
Kliniske studier med neoadjuvant immunterapi, neste- generasjons ALK-inhibitor, den Norske strålestudien THORA og nye europeiske retningslinjer for gentesting av kreft. Det er noen av Åslaug Hellands hovedinntrykk fra ESMO 2020

Legemidler og biotek

Lungekreft: Professor Åslaug Helland oppsummerer ESMO 2020

Kliniske studier med neoadjuvant immunterapi, neste- generasjons ALK-inhibitor, den Norske strålestudien THORA og nye europeiske retningslinjer for gentesting av kreft. Det er noen av Åslaug Hellands hovedinntrykk fra ESMO 2020.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil