Foto: HealthTalk og Getty Images

Legemidler og biotek

Lovende studie med immunterapi før operasjon av lungekreft

Signifikant flere pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk immunterapien Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med cellegift før operasjon hadde ingen kreftceller i deres resekterte vev, sammenliknet med pasienter som kun fikk kjemoterapi. Det er et betydelig behov for mer effektiv behandling, for i dag får om lag halvparten av pasientene som opereres tilbakefall og dør.