- Immunerapi gir mye bedre effekt når vi ikke venter til kreften progredierer etter behandling med kjemoterapi, men setter den inn som førstelinje vedlikeholdsbehandling, sier kreftoverlege Jan Oldenburg. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Kreftoverlegen er glad for at han nå kan gi blærekreftpasientene immunterapi før kreften kommer tilbake

Forrige mandag sa Beslutningsforum ja til at pasienter med avansert eller metastatisk urotelkreft kan bli behandlet med immunterapi tidlig i behandlingsforløpet. - Nå trenger vi ikke lenger vente med å gi immunterapi til kreften kommer tilbake. Med vedtaket i Beslutningsforum kan vi gi immunterapi til pasienter som ikke har fått progresjon etter behandling med kjemoterapi.