ESMO Breast
Kisqali (ribociclib) sammen med hormonterapi forbedret totaloverlevelsen (OS) både hos pre- og postmenopausale pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv brystkreft, HER2-negativ avansert brystkreft uavhengig av alder. Denne effekten var spesielt uttalt hos kvinner under 40 år som vanligvis opplever en mer aggressiv sykdom, sier professor Anders Bonde Jensen.

Legemidler og biotek

Kisqali forbedrer overlevelsen - særlig for unge pasienter med avansert brystkreft

Kisqali (ribociclib) sammen med hormonterapi forbedret totaloverlevelsen (OS) både hos pre- og postmenopausale pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv brystkreft, HER2-negativ avansert brystkreft uavhengig av alder. Denne effekten var spesielt uttalt hos kvinner under 40 år som vanligvis opplever en mer aggressiv sykdom.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)