ASH 2020
Molekylet til bispesifikke antistoffer består av to deler, den ene binder seg til kreftcellen og den andre delen binder seg til T-cellen, slik at kreftcellen og T-cellen kobles tett sammen. T-cellen aktiveres dermed direkte mot kreften og ødelegger den.

Legemidler og biotek

Innen behandling av myelomatose ligger CAR-T først i løypa, men bispesifikke antistoffer er hakk i hæl

Behandlingen av blodkreftsykdommen myelomatose har endret seg dramatisk de siste to tiårene. Nå er et nytt avgjørende skifte rett rundt hjørnet med to nye typer immunterapier - CAR-T celleterapi og bispesifikke antistoffer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)