ASH 2020
Molekylet til bispesifikke antistoffer består av to deler, den ene binder seg til kreftcellen og den andre delen binder seg til T-cellen, slik at kreftcellen og T-cellen kobles tett sammen. T-cellen aktiveres dermed direkte mot kreften og ødelegger den.

Legemidler og biotek

Innen behandling av myelomatose ligger CAR-T først i løypa, men bispesifikke antistoffer er hakk i hæl

Behandlingen av blodkreftsykdommen myelomatose har endret seg dramatisk de siste to tiårene. Nå er et nytt avgjørende skifte rett rundt hjørnet med to nye typer immunterapier - CAR-T celleterapi og bispesifikke antistoffer.