WCLC 2021
- MSDs immunterapi pembrolizumab kombinert med Bristol Myers Squibbs ipilimumab forbedret ikke overlevelsen og økte bivirkningene sammenlignet med pembrolizumab som monoterapi. Det fortalte professor og overlege Bjørn Henning Grønberg da han ble intervjuet av HealthTalks sin redaktør Hans Anderssen.

Legemidler og biotek

Immunterapiene Yervoy og Keytruda i kombinasjon øker ikke overlevelsen - gir bare økte bivirkninger

Pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft oppnår ikke bedre effekt ved å få lagt til Yervoy (ipilimumab) til standardbehandlingen med Keytruda (pembrolizumab) i første linje. 76 prosent av pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen fikk behandlingsrelaterte bivirkninger, sammenliknet med 68 prosent av pasientene som kun fikk pembrolizumab.