ESMO 2021 - Høydepunktene

Legemidler og biotek

Immunterapien har imponerende effekt på pasienter med livmorhalskreft som har kort tid igjen å leve. Kreftlegen mener dette vil endre hvordan vi behandler pasientene

Jeg er ikke i tvil om at resultatene fra immunterapistudien vil endre måten vi behandler pasientene på. Vi er vant til å se studier som øker tiden til at kreften kommer tilbake, men som ikke alltid gjør at pasientene lever lenger. Men med pembrolizumab (Keytruda) får pasientene en betydelig fordel både på progresjonsfri overlevelse og ikke minst på totaloverlevelsen som økte med 8 måneder. Det er i stor grad ganske unge pasienter som dette gjelder slik at studieresultatene er svært meningsfulle.