- Vi har fått et helt nytt og effektivt behandlingstilbud i førstelinje når Keytruda nå er innført for pasienter med hode- og halskreft, sier overlege Åse Bratland. Til venstre en molekylær modell av immunsjekkpunkthemmeren Keytruda. Foto HealthTalk

Legemidler og biotek

Immunterapi innføres i behandlingen av hode- og halskreft - En merkedag for pasientene våre

- Vi har fått et helt nytt og effektivt behandlingstilbud i førstelinje når Beslutningsforum nå har vedtatt å innføre immunterapien Keytruda for pasienter med hode- og halskreft. Det er 13 år siden siste denne pasientgruppen fikk et nytt behandlingstilbud i førstelinje, så dette er en merkedag både for pasientene og oss som behandlere.