Pasienter med avansert plateepitelkreft i spiserøret har en median overlevelse på rundt 10 måneder når de behandles kun med kjemoterapi, og det er et stort behov for behandlingsalternativer utover denne standardbehandlingen. Nå anbefaler CHMP at Opdivo i kombinasjon med kjemoterapi skal tilbys denne pasientgruppen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapi i kombinasjon med kjemoterapi nærmer seg godkjenning som førstelinjebehandling av avansert spiserørskreft

Pasienter med avansert plateepitelkreft i spiserøret har en median overlevelse på rundt 10 måneder når de behandles med standardbehandlingen som er kjemoterapi. Å legge til immunterapi øker overlevelsen signifikant. Nå ønsker EUs legemiddelbyrå at immunterapien Opdivo i kombinasjon med kjemoterapi skal tilbys denne pasientgruppen som førstelinjebehandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)