Forskere ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center har undersøkt hva som skjer dersom kreftceller og immunceller må kjempe om den samme sukkertilgangen. De fant at jo mer sukker svulsten konsumerte, jo mindre effektiv var immunterapien. - Dette er en svært nyttig studie som har relevans for forskning som vi gjør på Institutt for kreftforskning, sier professor Kjetil Taskén. Illustrasjonen viser T-celler som angriper en kreftcelle.

Legemidler og biotek

Immunterapi har bedre effekt når kreftcellene får mindre sukker

Forskere ved Memorial Sloan Kettering har funnet en måte å forbedre effekten av immunterapi på ved å endre immuncellenes tilgang til sukker. Forskerne fant en klar samvariasjon mellom mengden sukker som en svulst forbruker og effektiviteten av immunterapi: Jo mer sukker svulsten forbrukte, desto mindre effektiv er immunterapien.