- Omtrent halvparten av pasientene med denne sykdommen opplever at den kommer tilbake etter operasjon, og noen ganger er det ikke mulig å kurere tilbakefallet. Behandling av kreften med immunterapi på et tidligere stadium gir bedre sjanse for å forhindre tilbakefall, sier Anne Bee Hegge, medisinsk direktør i Roche Norge. Foto: Roche

Legemidler og biotek

Immunterapi godkjent i Europa for pasienter med tidlig ikke-småcellet lungekreft

EU kommisjonen har sagt ja til at pasienter som har ikke-småcellet lungekreft kan behandles med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter kirurgi og cellegift - såkalt adjuvant behandling. Dette kan redusere risiko for tilbakefall hos pasienter med høyt PD-L1.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)