Immunterapien Opdivo har blitt godkjent i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av avansert adenokarsinom i magesekken, magemunnen eller spiserøret. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapi får grønt lys som førstelinjebehandling av avansert kreft i magesekken i kombinasjon med kjemoterapi

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Opdivo i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av voksne pasienter med HER2-negativ avansert adenokarsinom i magesekken, magemunnen eller spiserøret der kreften uttrykker et protein som heter PD-L1. Immunterapi virker vanligvis bedre når kreften uttrykker dette proteinet.