ESMO 2021
Pasienter med melanom i stadium II har samme risiko for tilbakefall og død som de med melanom i stadium IIIA og IIIB der føflekken har spredd seg til lymfeknuter nær melanomet. Nå viser en studie at risikoen for tilbakefall ble redusert med 35 prosent hos pasienter med melanom i stadium II når de fikk immunterapien Keytruda rett etter at kreften var kirurgisk fjernet. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapi etter operasjon reduserer risikoen for tilbakefall hos pasienter med føflekkreft uten spredning

Risikoen for tilbakefall ble redusert med 35 prosent hos pasienter med melanom i stadium II når de fikk immunterapien Keytruda (pembrolizumab) etter at kreften var kirurgisk fjernet.